சாலைக் குதிரைகள்- திண்ணையில் வெளியான கவிதை


சாலையில் சிங்கமாய் சீறி
இயந்திரக் குதிரைகளில்
பறந்தவர்களை
காவல் துறை
கேமிராக் கண்களில்
பார்த்து கைகளில்
விலங்கை மாட்டியது.

சிறையின் கம்பிகளுக்குள்
இருந்து கண்ணயர்ந்தவர்களின்
கனவில் ஒரு தேவதை வந்து
சொன்னாள்..

போட்டிகளுக்கென்றே
களங்கள் இருக்கின்றன..
திறன்களையெல்லாம்
அங்கே கொட்டினால்
கோப்பைகளெல்லாம்
வீட்டில் குவியுமே என்று.

2 responses to this post.

  1. எதையும் முறையாகப் பயன்படுத்தினால் அதன் பலன் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை அருமையாகச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். பாராட்டுக்கள்.

    Reply

  2. நீங்கள் வருகை தந்து ஊக்குவித்த நன்றியுடன் சூர்யா

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: