அழுகைக்கு காரணம் – வல்லமையில் வெளியான கவிதை


அழுகைக்கு காரணம்

அழுகைக்கு காரணம்

கம்பி நுனியில் நின்றுக்கொண்டு
எல்லோருடைய வாழ்த்துக்களையும்
ஊக்கங்களையும் புகழ்களையும்
இகழ்களையும் ஏளனங்களையும்
காணிக்கைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு
தெருமுனையில் தன் சாகசங்களை
செய்துக்கொண்டிருந்தாள் அச்சிறுமி.

சாகசங்களைப் பார்த்து மகிழ்ந்த
மக்களில் சிலர் குறைவாகவும்
நிறைவாகவும் அவர்களுடைய
பணப்பையிலிருந்து சிறுமியுடைய
பணவலையில் வீசினர்.

அவளுக்குப் போட்டியாக
அவளது இளைய சகோதரன்
சாகசம் செய்வது போல்
அக்கம்பின் நிழலில்
நடந்து கொண்டிருந்தான்.

நிழல் சுடுகிறது.
அவனுக்கு அதில்
நடப்பது
மிகவும் கடினமாகவே
இருந்தது. ஆனாலும்
யாரும் அவனுக்கு
காசு போடவில்லை.

4 responses to this post.

 1. Posted by Padmanaban on May 25, 2013 at 9:07 am

  Hello.. Soorya kutta… Kalaki monae…. Super lines… Keep going…. Different thinking….

  Reply

 2. ஊக்கங்களுக்கு நன்றி…

  Reply

 3. கவிதை நன்றாக உள்ளது சூர்யா. வாழ்த்துகள்!

  Reply

 4. மிக்க நன்றி…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: